Valvoo raideliikenne-, rautatiemuseo- ja rautatieharrastusalalla Suomessa toimivien, toiminnassaan museaalisia periaatteita noudattavien yhteisöjen yleisiä ja yhteisiä toiminnan harjoittamiseen liittyviä etuja.

Liiton tavoitteena on saada huomiota vanhan rautatiekaluston, -esineistön ja ympäristöjen säilyttämiselle.

Lisäksi liiton tavoitteena on lisätä jäsenistönsä keskinäistä yhteistyötä, kohottaa ammattitaitoa museojunakaluston entisöinnissä ja ylläpidossa sekä ammattipätevyyksiä museojunaliikenteen hoidossa.

Jäseninä on rautatiemuseoita, museojunaliikennöitsijöitä ja yleensä rautateistä kiinnostuneita yhteisöjä sekä pienoisrautakerhoja. Jäseninä on museorautatiekerhoja niin leveä kuin kapearaidesekroreilta.

Liiton lyhenne on MRL.

Liiton nimenä oli aiemmin Rautatiemuseoiden ja -harrastajien liitto RMHL.

Liitto on jäsenenä kansainvälisessä alan järjestössä FEDECRAIL:ssa.